Komisja ds. Cyfryzacji
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Tomaszowi Piotrowskiemu.

 

Przedmiotem prac Komisji jest:

 1. aktualizacja i realizacja strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Inżynierów w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazanie sposobów realizacji tej strategii,
 2. przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zainteresowanych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, z uwzględnieniem technicznych możliwości Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO,
 3. podejmowanie innych działań związanych z cyfryzacją.

 

W skład Komisji wchodzi:

 1. Zespół do spraw Building Information Modeling (BIM)
  Funkcję Przewodniczącego Zespołu BIM powierza się Pani Elwirze Korszli.
 2. Zespół do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)
  Funkcję Przewodniczącego Zespołu SEOD powierza się Panu Romanowi Karwowskiemu.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Ryszard Rotter - Dolnośląska OIIB,
 2. Janusz Szczepański - Dolnośląska OIIB,
 3. Jarosław Górecki - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 4. Zenon Różycki - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 5. Jerzy Adamczyk - Lubelska OIIB,
 6. Robert Ptaszyński - Łódzka OIIB,
 7. Jacek Szer - Łódzka OIIB,
 8. Wiesław Bereza - Małopolska OIIB,
 9. Mirosław Boryczko - Małopolska OIIB,
 10. Szczepan Garpiel - Małopolska OIIB,
 11. Elwira Korszla - Małopolska OIIB,
 12. Piotr Podhorecki - Mazowiecka OIIB,
 13. Piotr Chmura - Podkarpacka OIIB,
 14. Grzegorz Dubik - Podkarpacka OIIB,
 15. Krzysztof Ostrowski - Podkarpacka OIIB,
 16. Adam Mojsiewicz - Pomorska OIIB,
 17. Piotr Zimniak - Pomorska OIIB,
 18. Roman Karwowski - Śląska OIIB,
 19. Wojciech Wojtaszek - Śląska OIIB,
 20. Anna Głębocka - Wielkopolska OIIB,
 21. Andrzej Piątkowski - Wielkopolska OIIB,
 22. Jacek Zabielski - Warmińsko-Mazurska OIIB.
 23. Artur Juszczyk - Lubuska OIIB

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 23/R/22 z dnia 13 lipca 2022 r.; uchwałą Prezydium nr 4/P/22 z 3 sierpnia 2022 r. zatwierdzoną uchwałą KR nr 26/R/22 z dnia 7 września 2022 r.; zmienionej uchwałą nr 27/R/22 z dnia 7 września 2022 r.; zmienionej uchwałą Prezydium nr 5/P/22 z dnia 28 września 2022 r. zatwierdzoną uchwałą KR nr 39/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r.; zmienionej uchwałą nr 53/R/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.; zmienionej uchwałą nr PIIB/KR/0018/2023 z dnia 6 września 2023 r.; uchwałą nr PIIB/KR/0024/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.