Komisja ds. Cyfryzacji
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Tomaszowi Piotrowskiemu.

 

Przedmiotem prac Komisji jest::

 1. aktualizacja i realizacja strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Inżynierów w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazanie sposobów realizacji tej strategii,
 2. przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zainteresowanych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, z uwzględnieniem technicznych możliwości Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO,
 3. podejmowanie innych działań związanych z cyfryzacją.

 

W skład Komisji wchodzi:

 1. Zespół do spraw Building Information Modeling (BIM)
  Funkcję Przewodniczącego Zespołu BIM powierza się Panu Ryszardowi Rotter.
 2. Zespół do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)
  Funkcję Przewodniczącego Zespołu SEOD powierza się Panu Romanowi Karwowskiemu.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Szczepański Janusz - Dolnośląska OIIB,
 2. Górecki Jarosław - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 3. Różycki Zenon - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 4. Adamczyk Jerzy - Lubelska OIIB,
 5. Ptaszyński Robert - Łódzka OIIB,
 6. Szer Jacek - Łódzka OIIB,
 7. Bereza Wiesław - Małopolska OIIB,
 8. Boryczko Mirosław - Małopolska OIIB,
 9. Garpiel Szczepan - Małopolska OIIB,
 10. Podhorecki Piotr - Mazowiecka OIIB,
 11. Chmura Piotr - Podkarpacka OIIB,
 12. Dubik Grzegorz - Podkarpacka OIIB,
 13. Ostrowski Krzysztof - Podkarpacka OIIB,
 14. Mojsiewicz Adam - Pomorska OIIB,
 15. Zimniak Piotr - Pomorska OIIB,
 16. Wojtaszek Wojciech - Śląska OIIB,
 17. Głębocka Anna - Wielkopolska OIIB,
 18. Piątkowski Andrzej - Wielkopolska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 27/R/22.