Komisja ds. Cyfryzacji
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Tomaszowi Piotrowskiemu.

Przedmiotem prac Komisji jest::

  1. aktualizacja i realizacja strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Inżynierów w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazanie sposobów realizacji tej strategii,
  2. przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zainteresowanych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, z uwzględnieniem technicznych możliwości Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO,
  3. podejmowanie innych działań związanych z cyfryzacją.

W skład Komisji wchodzi:

  1. Zespół do spraw Building Information Modeling (BIM)
    Funkcję Przewodniczącego Zespołu BIM powierza się Panu Ryszardowi Rotter.
  2. Zespół do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)
    Funkcję Przewodniczącego Zespołu SEOD powierza się Panu Romanowi Karwowskiemu.