Zespół ds. Building Information Modeling (BIM)
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Zespołu BIM powierza się Pani Elwirze Korszli.

 

W skład Zespołu BIM wchodzą:

 1. Ryszard Rotter - Dolnośląska OIIB,
 2. Jarosław Górecki - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 3. Jerzy Adamczyk - Lubelska OIIB,
 4. Robert Ptaszyński - Łódzka OIIB,
 5. Elwira Korszla - Małopolska OIIB,
 6. Wiesław Bereza - Małopolska OIIB,
 7. Piotr Podhorecki - Mazowiecka OIIB,
 8. Krzysztof Ostrowski - Podkarpacka OIIB,
 9. Adam Mojsiewicz - Pomorska OIIB,
 10. Wojciech Wojtaszek - Śląska OIIB,
 11. Andrzej Piątkowski - Wielkopolska OIIB,
 12. Jacek Zabielski - Warmińsko-Mazurska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 23/R/22 z dnia 13 lipca 2022 r.; uchwałą Prezydium nr 4/P/22 z 3 sierpnia 2022 r. zatwierdzoną uchwałą KR nr 26/R/22 z dnia 7 września 2022 r.; zmienionej uchwałą nr 27/R/22 z dnia 7 września 2022 r.; zmienionej uchwałą Prezydium nr 5/P/22 z dnia 28 września 2022 r. zatwierdzoną uchwałą KR nr 39/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r.; zmienionej uchwałą nr 53/R/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.; zmienionej uchwałą nr PIIB/KR/0018/2023 z dnia 6 września 2023 r.; uchwałą nr PIIB/KR/0024/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.