1. Dokument założycielski ECEC wraz ze Statutem ECEC

  W dniu 26 września 2003 roku odbył się założycielski zjazd Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC) w Wiedniu. Oprócz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa akt założycielski podpisały organizacje z Austrii, Chorwacji, Czech, Czarnogóry, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Wstępny akces zgłosili także przedstawiciele Łotwy i Rumunii.

  Celem tej nowo utworzonej organizacji jest reprezentowanie interesów inżynierów budowlanych – członków narodowych izb budownictwa - na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego. Ma to przejawiać się w proponowaniu rozwiązań prawnych i monitorowaniu ich wprowadzenia w życie.

  ECEC ma zachęcać izby narodowe do aktywnego udziału w procesie harmonizowania ustawodawstwa narodowego w dziedzinie budownictwa z ustawodawstwem europejskim w szczególności w następujących dziedzinach:

  - prawo i normy,

  - kształcenie na poziomie uniwersyteckim i kształcenie ustawiczne,

  - wzajemne uznawanie uprawnień budowlanych.

  Współpraca organizacji narodowych w ramach ECEC powinna zaowocować określeniem standardów zawodowych i etycznych dla inżynierów budowlanych, co stanowiłoby wsparcie dla systemu wolnych zawodów uchwalonym przez Unię Europejską w 2001 roku.. Z kolei rolą izb narodowych byłoby wprowadzenie tych standardów do narodowych systemów legislacyjnych.

   
 2. Kodeks Etyki dla Europejskich Inżynierów z Uprawnieniami, wydany przez ECEC - dokument w języku angielskim
  Kodeks Etyki europejskich inżynierów dyplomowanych wydany przez Europejską Radę Izb Inżynierskich (ECEC) - dokument w języku polskim
 3. Kodeks Jakości dla Europejskich Inżynierów z Uprawnieniami, wydany przez ECEC - dokument w języku angielskim
  Kodeks Jakości dla europejskich inżynierów dyplomowanych wydany przez Europejską Radę Izb Inżynierskich (ECEC) - dokument w języku polskim

 

alt4. Nowa inicjatywa Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE):

Rok 2020 rokiem podejścia 3S w budownictwie (ang. Safe-Sound-Sustainable)

 

Wiele państw i obszarów Unii Europejskiej leży w rejonach znacznej aktywności sejsmicznej, gdzie trzęsienia ziemi są często tragiczną codziennością, dlatego od kilku lat, wewnątrz ECCE toczy się dyskusja nad koniecznością modernizacji budynków pod względem ich odporności sejsmicznej. `Efektem tej debaty jest opracowanie Stanowiska ECCE w sprawie „Konieczność zintegrowania modernizacji strukturalnej / sejsmicznej istniejących budynków z poprawą ich efektywności energetycznej”.

Jednocześnie postępujący kryzys klimatyczny a w szczególności globalne ocieplenie zmusza nas do podjęcia zdecydowanych i natychmiastowych działań zmierzających do racjonalizacji zużycia i oszczędności energii, w połączeniu z odejściem od naturalnych paliw kopalnych, w celu ograniczenia w Europie emisji CO2 do „0” netto w 2050 roku. Zobowiązuje nas do tego Zielona Polityka Unii Europejskiej oraz Traktat Paryski z 2015 roku.

Europę czeka więc  wielka, masowa termomodernizacja posiadanych zasobów budynków tym bardziej, że odpowiadają one za 40% zużycia energii w UE a 75% z nich powstało przed 1990 rokiem i są nieefektywne energetycznie już dziś nie mówiąc o roku 2050.

Jednak przed zainwestowaniem ogromnych środków w termomodernizację budynków, roztropnie byłoby zmodernizować je pod kątem odporności sejsmicznej a tym samym bezpieczeństwa ich użytkowników. Takie zintegrowane podejście pozwoli na osiągnięcie maksimum korzyści z inwestycji w modernizację europejskiego zasobu budynków.

ECCE, zachęcona sukcesem poprzedniej swej kampanii, prowadzonej pod hasłem  „ Rok 2018 rokiem Europejskich Inżynierów Budownictwa” , postanowiła więc ogłosić Rok 2020 rokiem podejścia 3S w budownictwie.

 

                             Włodzimierz Szymczak

                                  Były Prezydent

                                                                                             Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa

Manifest ECCE