PROGRAM DZIAŁANIA KOMISJI WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 2022-2026

  1. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi izbami inżynierów oraz stowarzyszeniami polskich inżynierów za granicą na szczeblu krajowym i okręgowym.
  2. Praca w zespołach ECEC, ECCE, Grupy V4.
  3. Uczestnictwo w gremiach decyzyjnych ECCE, ECEC, Grupie V4 poprzez przedstawicieli reprezentujących PIIB.
  4. Bieżące przygotowywanie i przekazywanie informacji dotyczących pracy Komisji, najważniejszych wydarzeń w izbach zagranicznych oraz europejskich organizacjach inżynierów budownictwa - współpraca z Wydawnictwem PIIB i stroną internetowa PIIB – zakładka „Współpraca z zagranicą”.
  5. Prace analityczne na rzecz i życzenie Rady PIIB, innych Komisji oraz zespołów dotyczące rozwiązań prawnych i systemowych funkcjonowania izba inżynierów oraz wykonywania zawodu za granicą itp.
  6. Wspomaganie polskich inżynierów starających się o pracę za granicą i uznanie kwalifikacji zawodowych w innych krajach.
  7. Promowanie eksportu polskich usług inżynierskich na rynkach europejskich i pozaeuropejskich.
  8. Wspomaganie procesów usuwania zniszczeń wojennych na Ukrainie poprzez współpracę z tamtejszymi organizacjami z branży budowlanej.
  9. Udział w przygotowaniu publikacji na temat Inżynierów budownictwa w Europie.
  10. Przygotowanie spotkania grupy Wyszehradzkiej (V4) w Polsce.