Materiały dotyczące stosowania przepisów prawa.

 

Prawo budowlane po zmianach w 2021 r. - wydanie 3

Oddajemy w Państwa ręce kolejny z cyklu poradnik przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, dotyczący dalszych dużych zmian w Prawie budowlanym. Trwający od ponad roku okres pandemii, skutkujący utrudnieniami w bezpośrednim załatwianiu spraw urzędowych spowodował, że cyfryzacja procedur stała się niezbędna. Wobec powyższego w nowym poradniku, oprócz podsumowania zmian jakie weszły w życie 19 września 2020 r. i staną się bezwględnie obowiązujące już za kilka miesięcy, pokazujemy jak należy sporządzić projekt budowlany w postaci elektronicznej w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym obowiązujących od 1 lipca 2021 r."

 

 


Prawo budowlane po zmianach w 2020 r. - wydanie 2

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB informującym o tym jak poruszać się w zapisach nowej ustawy, w tym m.in.:
- jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
- kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
- jak zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
- kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego,

- odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania inżynierów budownictwa dotyczące nowych przepisów.

 

 


 

Inżynier wdraża RODO

Poradnik w sprawie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych

 

Inżynier wdraża RODO

 

 


 

Inżynier w postępowaniu administracyjnym

Na przykładach z naszego życia zawodowego pokazujemy jakimi możliwościami dysponuje inżynier nie będący stroną postępowania administracyjnego.

 

Inżynier w postępowaniu administracyjnym