Terminarz posiedzeń Komisji ds. komunikacji społecznej

 

Terminarz posiedzeń Komisji ds. komunikacji społecznej

1

2

3

24.02.2021*

Maj 2021**

Październik/listopad 2021**

* W związku epidemią koronawirusa posiedzenie odbędzie się w trybie wideokonferencji

** Tryb i dokładny termin spotkania zostanie ustalony w terminie późniejszym w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej