Zespół Krajowej Rady do spraw organizacji obchodów

jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

Uchwałą nr 3 Krajowej Rady PIIB z dnia 10 marca 2021 r. został powołany Zespół Krajowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Skład Zespołu

 

1) Zygmunt Rawicki – Przewodniczący,

2) Andrzej Pawłowski,

3) Danuta Gawęcka,

4) Dariusz Karolak,

5) Józef Kluska.