Zespół ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego
na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie

 

Uchwałą nr 22 Krajowej Rady PIIB z dnia 21 października 2015 r. został powołany Zespół ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

Skład Zespołu

1) Danuta Gawęcka – Przewodnicząca,

2) Piotr Filipowicz – Wiceprzewodniczący,

3) Stanisław Karczmarczyk,

4) Piotr Korczak,

5) Adam Kuśmierczyk,

6) Marian Płachecki,

7) PŁAZA Wojciech.