Plan pracy Komisji KR PIIB ds. przygotowania zmian przepisów prawa w 2023 roku

 

 1. Analiza propozycji zmian przepisów prawa zgłoszonych przez poszczególne okręgowe izby.
 2. Powołanie zespołów złożonych z członków Komisji:
  1. Zespół kubaturowy – zajmujący się propozycjami zmian do ustawy - Prawo budowlane i ewentualnie innych przepisów bezpośrednio z nią związanych;
  2. Zespół ds. inwestycji infrastrukturalnych - rozpatrujący propozycje mające na celu ułatwienia w zakresie inwestycji obejmujących przygotowanie oraz realizację robót budowlanych związanych z obiektami liniowymi oraz budowlami towarzyszącymi;
  3. Zespół ds. samorządu zawodowego - rozpatrujący propozycje dotyczące funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
 3. Przygotowanie propozycji zmian przepisów prawa z zakresu budownictwa, w szczególności w zakresie ustawy - Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
 4. Monitorowanie procesów legislacyjnych w obszarze budownictwa, w zakresie proponowanych zmian.
 5. Współpraca z organami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb w zakresie zgłaszanych wniosków i postulatów dotyczących zmian przepisów prawa.