Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowała wyniki jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Od września do listopada w różnych regionach kraju ponownie zostaną zorganizowane bezpłatne konsultacje dla wszystkich Polaków. Inżynierowie budownictwa będą udzielać porad w ponad 90 punktach na terenie kraju.

Tegoroczna wiosenna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 27 maja b.r. egzaminem pisemnym. Ilu kandydatów uzyskało uprawnienia budowlane?

24–25 czerwca br. w Warszawie obradował XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w minionym roku i wybrano nowe władze PIIB na szóstą kadencję. Prezesem PIIB został Mariusz Dobrzeniecki, dotychczasowy przewodniczący Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w Warszawie głosami ponad 200 delegatów zgromadzonych w sali obrad wybrano nowe krajowe władze PIIB na VI kadencję (2022-2026).

W 2022 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi 20-lecie swojej działalności. To jeden z najmłodszych samorządów zawodowych w Polsce, ale i najliczniejszych – zrzesza blisko 120 tys. osób.

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa świętował XX-lecie swojego istnienia uroczystością, która odbyła się 23 czerwca br. w auli Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem wydarzenia był Zbigniew Kledyński, dotychczasowy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

20 czerwca 2020 r. o godz. 16 zakończył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbywał się w dniach 17-20 czerwca 2020 r. Decyzją Krajowego Zjazdu przyjęto sprawozdania organów statutowych Izby z działalności w 2019 r., sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie za ten okres działalności.

Jak przedstawiał się nasz samorząd zawodowy inżynierów budownictwa  w 2019 r. w statystyce uwzgledniającej realizację ważnych dla PIIB zadań możecie się Państwo przekonać po zapoznaniu się z przytoczonymi danymi.

29 kwietnia 2020 r. Sejm RP rozpatrywał  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 (druk nr 344). Wśród rządowych  autopoprawek znalazła propozycja PIIB  dotycząca wykreślenia art. 15 zzr i 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które przyczyniały się do zawieszenia terminów w sprawach budowlanych.