PATRONAT HONOROWY

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Aby ubiegać się o Patronat Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

lub zgodę na udział Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w Komitecie Honorowym należy:

1. Wypełnić wniosek do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z prośbą o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym wydarzenia.

2. Dostarczyć kompletny wniosek do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie być rozpatrywane.

3. Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

A) Wysłać listownie na adres:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa,

ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa,

B) Przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

C) Złożyć osobiście w biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa I piętro.

 

Ogólne warunki udzielania Patronatu lub udziału Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Komitecie Honorowym:

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą na udział Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Komitecie Honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Komitecie Honorowym.

Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na udział w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w imprezie.

Organizator, który otrzymał zgodę na Patronat Honorowy lub na udział Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Komitecie Honorowym, zobowiązany jest do:

* dostarczenia dla Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaproszenia na to wydarzenie;

* zamieszczenia logo  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz informacji o Patronacie Honorowym lub udziale Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Komitecie Honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;

* umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - www.piib.org.pl

* przesłania informacji (objętość ok. 2500 znaków ze spacjami) o przebiegu przedsięwzięcia po jego zrealizowaniu w przeciągu 3 dni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej: www.piib.org.pl

Odebranie Patronatu Honorowego lub rezygnacja Prezesa Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa z  udziału  w Komitecie Honorowym może nastąpić w przypadku:

* prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

* lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

 

Wniosek o Patronat Honorowy PIIB (format pliku docx)

Wniosek o Patronat Honorowy PIIB (format pliku pdf)