20 czerwca 2020 r. o godz. 16 zakończył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbywał się w dniach 17-20 czerwca 2020 r. Decyzją Krajowego Zjazdu przyjęto sprawozdania organów statutowych Izby z działalności w 2019 r., sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie za ten okres działalności.

W Zjeździe wzięło udział 196 delegatów na  uprawnionych 202, co dało frekwencję 97,03%  i oznacza jego prawomocność. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju XIX Zjazd  Sprawozdawczy PIIB odbywał się w trybie zdalnym.

Zjazdowi przewodniczył Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, a funkcję sekretarza sprawowała Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB.

Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB zdecydowali o przyjęciu sprawozdań organów statutowych Izby z działalności  w 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium za ten okres działalności.

Podjęto także uchwały dotyczące zmian w statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz zmian w regulaminach organów statutowych samorządu zawodowego.

Delegaci złożyli 52 wnioski zjazdowe.

Dziękujemy za liczny udział, aktywność i zaangażowanie wszystkim delegatom!