Podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w Warszawie głosami ponad 200 delegatów zgromadzonych w sali obrad wybrano nowe krajowe władze PIIB na VI kadencję (2022-2026).

 

W pierwszym dniu XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (24 czerwca br.) na prezesa Krajowej Rady PIIB delegaci wybrali mgr inż. Mariusza Dobrzenieckiego, który przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.