Tegoroczna wiosenna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 27 maja b.r. egzaminem pisemnym. Ilu kandydatów uzyskało uprawnienia budowlane?

XXXIX sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 27 maja b.r. egzaminem pisemnym. Przeprowadzono go w dwóch turach. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 13.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

 

Do egzaminu testowego w XXXIX sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3235 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3440 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 84,85%, natomiast ustnego 76,83%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 80,72%, co nie odbiega od poziomu zdawalności w sesjach poprzednich.

 

2643 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1182 osób), a najmniej, bo tylko 33 osoby, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz 30 osób w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

 

 

 

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (406), następnie w Śląskiej OIIB (304), Wielkopolskiej OIIB (262), Małopolskiej OIIB (246) oraz Lubelskiej OIIB (194).

 

 

Informacja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB