Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa świętował XX-lecie swojego istnienia uroczystością, która odbyła się 23 czerwca br. w auli Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem wydarzenia był Zbigniew Kledyński, dotychczasowy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Razem z inżynierami budownictwa jubileusz świętowali zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, reprezentanci zagranicznych organizacji związanych z budownictwem. Uczestników gali powitał prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej.

 

Zbigniew Kledyński, ówczesny prezes PIIB, w swoim przemówieniu wskazał na różnorodność specjalności techniczno-budowlanych członków samorządu i wynikającą z tego nieustającą potrzebę szukania wspólnego kierunku oraz tego, co łączy interesy wszystkich inżynierów budownictwa. Podkreślił również, że szeregi samorządu nieustannie zasilają nowi, młodsi członkowie. Budownictwo rozwija się technicznie i organizacyjnie, cyfryzuje się i sięga po nowoczesne materiały oraz technologie. Z tych powodów w coraz większym stopniu się profesjonalizuje, a wraz z postępującą specjalizacją wymagać będzie od inżynierów kompetencji zarządczych.

Oficjalną część obchodów zakończyły przemówienia zaproszonych gości. W pierwszej kolejności Adama Baryłki, dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który odczytał pismo Piotra Uścińskiego, sekretarza stanu w MRiT, w którym zaznaczył, że „inżynier budownictwa to profesja, która realizuje zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia interesu publicznego. Rola inżynierów jest bezdyskusyjna a samorząd zawodowy to gwarant realizacji tej roli w sposób profesjonalny i rzetelny”.

W dalszej części wysłuchano wystąpień: Michała Sumary, zastępcy dyrektora Biura Ministra Infrastruktury, który odczytał list gratulacyjny przesłany przez Andrzeja Adamczyka – ministra infrastruktury; prof. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, przewodniczącej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; mec. Magdaleny Koczur-Miedziejko, przewodniczącej Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego Naczelnej Rady Adwokackiej. Gratulacje na ręce prezesa PIIB złożyli również: Andreas Brandner, prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE), Alois Materna, wiceprezydent Czeskiej Izby Certyfikowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (ČKAIT), Ján Petržala, wiceprezydent Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI).

Serdeczne gratulacje z okazji XX-lecia PIIB złożyli także obecni na uroczystości m.in. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Tomasz Żuchowski, p.o. generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Artur Sobota, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, Rafał Miastowski, burmistrz Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Juraj Nagyeg, prezydent Słowackiego Stowarzyszenia Inżynierów, Anna Bogdan, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Jerzy Kotowski, prezes Izby Projektowania Budowlanego, Krzysztof Wrzosek, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Katarzyna Zabielska-Adamska, prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki, Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Drug i Mostów, Wojciech Gwizdak, sekretarz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, Agnieszka Gajewska-Zabój, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych, Marek Mastalerek, prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Podczas jubileuszowej gali odznaczeniami państwowymi zostali uhonorowani zasłużeni działacze samorządowi. Złoty Medal za Długoletnią Służbę – nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej – otrzymali: Agnieszka Jońca, Alojzy Tabor, Zenon Panicz. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę wręczono Joannie Smarż. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w dowód uznania szczególnych zasług w służbie państwu i społeczeństwu – odznaczono: Danutę Gawęcką, Joannę Gierobę, Adama Podhoreckiego.

Zgromadzeni zobaczyli film okolicznościowy poświęcony historii i osiągnięciom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Relacja z wydarzenia na stronie głównej PIIB