Uchwała nr PIIB/KR/0010/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.

Opłaty są następujące:

 • - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1350 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1350 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 800 zł.
 • - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 2050 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2050 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1150 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia 23 kwietnia 2024 stosuje się wysokość opłat: Uchwała nr 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.

Opłaty są następujące:

 • - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
 • - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia 15 listopada 2022 stosuje się wysokość opłat: Uchwała nr 8/R/21 z dnia 28 kwietnia 2021 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.

Opłaty są następujące:

 • - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1000 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.
 • - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1550 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1550 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia 27 kwietnia 2021 stosuje się wysokość opłat: Uchwała nr 24/R/14 z dnia 10 grudnia 2014 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.

Opłaty są następujące:

 • - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 800 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł.
 • - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1.100 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.100 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.