Polska Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie jest samorządem zawodowym inżynierów budownictwa reprezentuje go w kraju i poza jego granicami.

            Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa tworzą członkowie zrzeszeni w izbie.

 

            Wszystkie aktywa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są własnością jej członków.