Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Informacje bieżące
Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków PDF Drukuj Email
piątek, 21 marca 2008

ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW

Raport przygotowany dla:

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Marzec 2008, Warszawa

Pobierz raport w pliku pdf.

 
Komunikat GUNB PDF Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2008

KOMUNIKAT


Osoby posiadające uprawnienia budowlane i rzeczoznawcy budowlani zainteresowani umieszczeniem swoich danych osobowych na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego proszone są o przesłanie oświadczeń na adres:

GUNB
Ul. Krucza 38/42
00 – 926 Warszawa
 


Oświadczenia do pobrania

pdf  dla osób posiadających uprawnienia budowlane
pdf  dla rzeczoznawców budowlanych
.
 
List grupy B-8 do Premiera Tuska PDF Drukuj Email
czwartek, 15 listopada 2007
POROZUMIENIE URBANISTÓW, ARCHITEKTÓW I INZYNIERÓW BUDOWNICTWA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porozumienie Izby Urbanistów, Izby Architektów, Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Projektowania Budowlanego, Izby Gospodarczej Projektowania Architektonicznego, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 

Warszawa, 9 listopada 2007 r.

Pan Donald Tusk

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


Szanowny Panie Przewodniczący,
Gratulujemy Panu osobiście, jak i Platformie Obywatelskiej, której Pan przewodniczy osiągnięcia sukcesu w wyborach parlamentarnych. Zdajemy sobie sprawę ze skali zadań, które stoją przed przyszłym Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, misją powołania którego został Pan obdarzony.

W związku z trwającym formowaniem nowego Rządu RP, zwracamy się do Pana, w imieniu środowiska zawodowego architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa z apelem o uwzględnienie w strukturze rządowej potrzeb rozwojowych miast i całej Polski tak, aby odpowiadała ona wyzwaniom modernizacji kraju oraz była zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego, realizowanego przez państwa Unii Europejskiej.

W najbliższych latach Polskę czekają wyzwania związane z rozwojem i modernizacją miast, rozwiązaniem kwestii mieszkalnictwa oraz przyjęciem polityki architektonicznej dla ochrony ładu przestrzennego i dziedzictwa kulturowego. Budownictwo ogólne, obejmujące zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie, jest istotnym elementem w rozwoju infrastruktury Polski w szczególności drogowej, kolejowej, jak i wodnej. Program rozwoju kraju w latach 2007 – 2013 przewiduje duży udział w tym rozwoju właśnie przedsięwzięć z zakresu budownictwa ogólnego.

Rozwiązanie problemów związanych z rozwojem kraju, w sferze architektury i budownictwa wymaga długoterminowych działań i efektywnego wykorzystania funduszy europejskich oraz zreformowanych i stabilnych regulacji prawnych.

Dlatego też wydaje się zasadne utrzymanie na poziomie rządowym zadań realizowanych obecnie w Ministerstwie Budownictwa. Należy przy tym zauważyć, że zakres działania tej instytucji powinien, naszym zdaniem, obejmować szersze spectrum zagadnień związanych z budownictwem ogólnym, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem miast i metropolii. Celowym byłoby zapewnienie możliwości funkcjonowania tego działu administracji, jako wyodrębnionej struktury w ramach ministerstwa, pozwalając na skuteczną realizację zadań związanych z rozwojem inwestycyjnym w Polsce, szczególnie w sferze budownictwa mieszkaniowego, powiązanego z rozwojem i modernizacją miast.

Szczególna rola rozwoju miast jest wskazywana w dokumentach Komisji Europejskiej (np. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach” (SEC(2006) 928), które kładą nacisk na rewitalizację miast, rozwój budownictwa mieszkaniowego i politykę architektoniczną państwa. W zakresie działania ministerstwa powinno znaleźć się również monitorowanie zmian zagospodarowania kraju poprzez wdrożenie Dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, co wymaga włączenia problematyki geodezji i kartografii do działu budownictwa.

Jednym z warunków dla konkurencyjności sektora budownictwa w Polsce i Europie jest stworzenie warunków dla postępu naukowego i technicznego. Realizacja ich będzie optymalna w sytuacji, gdy zagadnienia te będą realizowane w całości w ramach działu budownictwa, które powinno wspierać europejskie programy rozwojowe w tej dziedzinie.

Środowisko zawodowe pragnie wspierać wszelkie działania przyszłego rządu, które będą pozytywnie oddziaływały na rozwój zagospodarowania przestrzennego kraju i naszych miast. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje pomogą w optymalny sposób ukształtować prace Rządu RP, w odniesieniu do rozwoju miast i szeroko rozumianych inwestycji w zakresie architektury i infrastruktury dla rozwoju kraju.

 
Konkurs na opracowanie koncepcji arch-bud. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 września 2007

Ministerstwo Finansów, Departament Rozwoju Systemów Informatycznych pragnie powiadomić i zainteresować Architektów i Inżynierów zrzeszonych we właściwych izbach samorządu zawodowego oraz stowarzyszeniach o:

1. KONKURSIE na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Kieleckiej dla przedsięwzięcia "Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych".

2. Wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia "Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych".

Ogłoszenia na powyższe postępowania zostały opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:
1. ogłoszenie o konkursie pod nr 2007/S 175-214864 z dnia 12/09/2007;
2. ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2007/S 169-20S777 z dnia 04/09/2007.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulamin konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powyższych postępowaniach.

Założenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej.

Regulamin konkursu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Część 1: Instrukcja dla Wykonawców

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Część 2: Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Część 3: Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr B2 wypis z rejestru gruntów 

Załącznik nr B3 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr B4

.
 
«pierwszapoprzednia171172173174175176następnaostatnia»

Strona 174 z 176
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa