W dniach 11-12 lutego br. III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future” zainauguruje święto branży budowlanej w Poznaniu. Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawuje patronat branżowy i przedstawiciele PIIB wezmą udział w zaplanowanych panelach dyskusyjnych poświęconych branży budowlanej.

W dniach 12-15 lutego 2019 r. odbędą się Międzynarodowe Targi  Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, nad którymi honorowy patronat sprawuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 13 lutego odbędzie się Dzień Inżyniera Budownictwa organizowany przez Wielkopolską OIIB i Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem PIIB. Święto branży budowlanej zainauguruje już 11 lutego 2019 r. III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”.

Trwają prace senackiej Komisji Ustawodawczej dotyczące  przygotowania projektu ustawy zmieniającej Prawo budowlane w zakresie wynikającym z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r.

9 stycznia 2019 r. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia zapoznano się  m.in. z pracami legislacyjnymi dotyczącymi inżynierów budownictwa, udziałem PIIB w targach „Budma 2019” oraz  przebiegiem i wynikami XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

2581 osób uzyskało uprawnienia budowlane w rezultacie przeprowadzenia XXXII sesji egzaminacyjnej. W  okręgowych izbach inżynierów budownictwa odbywają się uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.