„Obiekt budowlany – przejaw myśli technicznej czy wizja artystyczna? Obliczenia matematyczne czy obraz? Bezpieczeństwo czy piękno?”. Na stronie internetowej czasopisma „Inżynier Budownictwa” (www.inzynierbudownictwa.pl) zamieszczony jest artykuł  pt. „Bezpiecznie czy (i) pięknie…” autorstwa kol. Andrzeja Falkowskiego, przewodniczącego Komisji Prawno Regulaminowej KR PIIB. Dotyczy projektów ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa. Zachęcamy do przeczytania!

Na stronie internetowej Izby Architektów RP ukazała się korespondencja skierowana do Pana Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a dotycząca uwag, jakie do projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa zgłosiły w ramach konsultacji publicznych Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

14 listopada 2018 r.  obradowało Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zapoznano się m.in. z realizacją wniosków przyjętych na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym  PIIB oraz  z przebiegiem  szkoleń przeprowadzonych przez krajowe organy statutowe.

14 listopada 2018 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. funduszu spójności. Obrady prowadził Andrzej Cegielnik, przewodniczący zespołu.

7 listopada br.  obradowała w siedzibie PIIB w Warszawie  Komisja Wnioskowa. Pierwsze posiedzenie komisji w tej kadencji prowadził Piotr Korczak, jej przewodniczący.