21 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień dla tegorocznych laureatów znaku jakości „Dobry Beton”. Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawowała honorowy patronat nad wydarzeniem. W Kapitule Znaku Jakości brał udział Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza KR PIIB.

21 marca 2019 r.  Senat Rzeczypospolitej Polskiej na 75 posiedzeniu przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane (projekt senacki). Przenosi ona do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. zwracają się z prośbą o wypełnienie ankiety przesłanej Koleżankom i Kolegom, dotyczącej czasopisma „Inżynier Budownictwa”.

13 marca 2019 r. w trakcie uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2019, Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019 nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość Roku 2018. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była współorganizatorem konkursu.

W dniach 13-14 marca 2019 r. obradowała w Zielonce k/Warszawy Krajowa Rada PIIB. Podczas obrad omówiono m.in. przebieg XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, prace komisji KR PIIB oraz wybrane zagadnienia prawne związane z działalnością Krajowej Izby oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa.