27 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego z Prezesem PIIB Zbigniewem Kledyńskim w siedzibie Ministerstwa  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie. Rozmowy dotyczyły projektów  ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa oraz  projektu ustawy o zmianie  ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

altW dniach 23-25 maja 2019 r. w Olsztynie odbyła się narada szkoleniowa przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej - koordynatorów OIIB, radców prawnych i osób obsługujących prace w tych organach oraz członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.

Członkowie Zachodniopomorskiej OIIB zgłaszają nieuznawanie przez lokalne organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień inżynierów budownictwa do projektowania architektonicznego oraz sporządzania planów zagospodarowania działki lub terenu, będące skutkiem stanowiska Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Jest to niezgodne z prawem. PIIB zwróci się w tej sprawie do właściwego ministra sprawującego nadzór nad działalnością samorządów zawodowych.

W dniach 10-11 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa skarbników okręgowych  izb inżynierów budownictwa. Jej uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnymi przepisami finansowo-podatkowymi oraz działaniami skarbników okręgowych izb.

alt17 maja 2019 r.  rozpoczęły się  we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne dopuściły do testu ponad  4700 kandydatów.