altW dniach 13-15 czerwca br. w Krakowie  odbywał się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich. W obradach wzięło udział około 300 osób. Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”.

W Biuletynie Wielkopolskiej OIIB (2/2019/62) została  opublikowana rozmowa z prof. dr. hab. Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

alt16 maja 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w kadencji przypadającej na lata 2019-2024. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w pracach komitetu reprezentuje Konrad Włodarczyk, zastępca przewodniczącej  Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, który w czasie posiedzenia został wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Certyfikacji.

altW dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB  oraz narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB  i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych.

altZwiązek Zawodowy „Budowlani” jako partner projektu Blueprint Budownictwo i związanego z nim Blueprint Budownictwo BHP przeprowadza ankietę dla  Fundación Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy Budownictwa, Hiszpania), zleconą przez Komisję Europejską . Dotyczy ona  wpływu nowych materiałów, nowych komponentów budowlanych i nowych sposobów pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w sektorze budownictwa i pokrewnych.