20 marca 2019 r. odbyła się w Warszawie narada szkoleniowa Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i obsługi prawnej wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa.

30 marca 2019 r. w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym AmberExpo odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej OIIB, który rozpoczął tegoroczne okręgowe zjazdy sprawozdawcze w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa. W obradach uczestniczył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do 31 marca 2019 r. zbierana jest ankieta dotycząca czasopisma „Inżynier Budownictwa”, która pozwoli ocenić, w jakiej wersji wolicie Państwo otrzymywać pismo: w wersji  gazety elektronicznej czy w wersji drukowanej.

21 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień dla tegorocznych laureatów znaku jakości „Dobry Beton”. Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawowała honorowy patronat nad wydarzeniem. W Kapitule Znaku Jakości brał udział Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza KR PIIB.

21 marca 2019 r.  Senat Rzeczypospolitej Polskiej na 75 posiedzeniu przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane (projekt senacki). Przenosi ona do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r.