Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam Koleżankom, członkiniom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz wszystkim Paniom pracującym w budownictwie, najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.

W samorządzie inżynierów budownictwa stanowicie około 12% jego członków, ale wartości, które wnosicie do zawodu i działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są nie do przecenienia.  Dzień 8 marca to jeszcze jedna okazja, aby o tym w naszym środowisku przypomnieć i aby przekazać Wam wyrazy uznania i szacunku.

Życzę Paniom, aby we wszystkich podejmowanych działaniach zawsze znajdowały Panie radość i satysfakcję, a wyrazy uznania i szacunku towarzyszyły Wam w pracy na co dzień.

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Prezes Krajowej Rady PIIB