Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 pn.: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji" na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w 7 sektorach m.in.  budowlanym, finansowym, IT. Istnieje możliwość wzięcia udziału w konkursie przez okręgowe izb inżynierów budownictwa  i skorzystania ze współfinansowania z funduszy europejskich szkoleń dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

5 września br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia powołano komisje, które będą funkcjonować   przy Krajowej Radzie PIIB, zapoznano się z pracami legislacyjnymi dotyczącymi inżynierów budownictwa oraz ze stanem prac nad przebudową i modernizacją budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB.

1 września 2018 r. odbyły się IV Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Najlepsza okazała się załoga ze Śląskiej OIIB. W regatach uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W czasopiśmie „Materiały Budowalne” 8/2018 (wydanie sierpniowe) ukazał się wywiad „Musimy szukać nowych form doskonalenia zawodowego” przeprowadzony ze Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

21 sierpnia br. w siedzibie PIIB w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Obrady prowadziła Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –  Koordynator.