alt4 października 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Do stolicy licznie przybyli przedstawiciele wszystkich oddziałów PZITB w Polsce. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

Zjazd otworzył Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Na czele Prezydium Zjazdu stanął Mirosław Boryczko z Oddziału Krakowskiego PZITB. W prezydium zasiedli także: Jacek Domski, Nina Szklennik , Mariusz Okuń i Tomasz Bujnowski.

altZgodnie z programem zjazd został podzielony na dwie części. W pierwszej zajmowano się uchwaleniem nowego statutu,  natomiast w drugiej - po przybyciu zaproszonych gości - świętowano obchody 85-lecia funkcjonowania Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W uroczystości wzięły udział także delegacje organizacji budowlanych (izb i związków) z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które uczestniczyły w XXVI spotkaniu odbywającym się od  3 do 6 października w Polsce.

Na obchody 85-lecia PZITB także przybyli m.in. Zygmunt Zadora-Paszkowski wnuk prof. Wacława Paszkowskiego, jednego z założycieli PZITB, Jerzy Bajszczak i Andrzej Bratkowski – byli ministrowie budownictwa, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski z Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr inż. Andrzej Nowak – prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. dr. hab. inż. Zbigniew Kledyński.

altPrzybyli goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie i rolę, jaką odgrywało i odgrywa stowarzyszenie dla sektora budowlanego. Z okazji tak szacownego jubileuszu składano władzom PZITB wszelkiej pomyślności.

- Świętujecie Państwo piękny jubileusz. Działalność Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ma bardzo duże znaczenie dla całej branży budowlanej. Kiedy zrodziła się idea powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Państwa stowarzyszenie wspierało ten projekt i pomagało w tworzeniu pierwszych struktur – powiedział Z. Kledyński, prezes PIIB. 

altPrezes PIIB podkreślił także, że bardzo ceni sobie tę współpracę, która na pewno będzie kontynuowana.

Podczas uroczystości wręczono również  odznaczenia oraz wyróżnienia. Między innymi Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa została uhonorowana wyróżnieniem „Zasłużonym dla PZITB”, którą odebrał Roman Lulis, przewodniczący Mazowieckiej OIIB, a Dariusz Karolak, zastępca skarbnika KR PIIB i zastępca skarbnika Okręgowej Rady  Mazowieckiej OIIB otrzymał Złota Odznakę PZITB.

 

Fot. R. Włostowska