20 lutego br. w siedzibie PIIB w Warszawie obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W trakcie posiedzenia zapoznano się m.in. ze stanem prac w budynku  przeznaczonym na siedzibę PIIB w  Warszawie oraz przebiegiem Dnia Inżyniera Budownictwa   na targach „BUDMA 2019”.

Obrady prowadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Na początku posiedzenia Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła stan przygotowań sprawozdań organów statutowych za rok 2018 r. Następnie prof. Z. Kledyński  nawiązał do organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów  Budownictwa  26. spotkania izb i związków organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej V4, które zaplanowano w dniach 2-3 października 2019 r. w Łodzi i Warszawie. Prezes podkreślił znaczenie tego wydarzenia oraz udział PIIB w jego organizacji. Uczestnicy obrad przejęli w związku z tym stosowaną uchwałę dotyczącą współfinansowania spotkania.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka poinformowała członków Prezydium KR PIIB o aktualnym stanie prac dotyczących przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w  Warszawie.

Następnie prof. Z. Kledyński omówił przebieg III Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. W ramach tego wydarzenia, które rozpoczęło się dzień przed oficjalnym otwarciem targów „Budma” i trwało 2 dni, odbyły się debaty poświęcone tematom blisko związanym z branżą budowlaną. W  dwóch z nich uczestniczył Prezes PIIB i dotyczyły one: planów i strategii rozwoju polskiego budownictwa  oraz wpływu sektora budowlanego na gospodarkę. Jak podkreślił Z. Kledyński forum dało możliwość przedstawienia tego, co dzieje się w budownictwie i stworzyło okazję do przemyśleń nad przyszłością branży.

Prezes PIIB zreferował  także przebieg Dnia Inżyniera Budownictwa podczas MTP „Budma” przygotowanego przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wraz z MTP, pod honorowym patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zwrócił uwagę na  referaty i prezentacje, które znalazły się w programie tego wydarzenia i wysłuchało je około 250 osób. O obchodach Roku Inżynierów Budownictwa w 2018 r. mówił Włodzimierz Szymczak, reprezentujący Europejską Radę Izb Inżynierów Budownictwa (ECCE), pod auspicjami której ten rok zorganizowano. O samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa, jego roli i zadaniach mówiła dr hab. Joanna Smarż, natomiast prof. Adam Podhorecki opowiedział o działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Podjęto także temat projektowania w systemie BIM (mgr inż. Jacek Janota-Bzowski) oraz zagadnienia związane z  odnawialnymi  źródłami energii (dr inż. Radosław Szczerbowski). O fotowoltaice i jej przyszłości w Polsce referował mgr inż. Piotr Napierała. Tematyka prezentacji była interesującą i budziła duże zainteresowanie, jak podkreślił Z. Kledyński.