Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2019 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, pod honorowym patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i medialnym patronatem „Inżyniera Budownictwa”, 13 lutego 2019 r. zorganizowała Dzień Inżyniera Budownictwa.

Wszystkich przybyłych gości i uczestników  serdecznie powitał Jerzy Stroński, przewodniczący Rady Wielkopolskiej OIIB.

Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – Przemysław Trawa życzył uczestnikom efektywnie spędzonego czasu i dużo dobrych wiadomości dla całej branży budowlanej  podczas już 27 Targów BUDMA.

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – prof. Zbigniew Kledyński, otwierając Dzień Inżyniera, życzył wszystkim inżynierom budownictwa ciekawych referatów, wymiany doświadczeń i wiedzy zawodowej.

W Sali Zielonej pawilonu nr 3 zebrało się 250 koleżanek i kolegów inżynierów, studentów z Politechniki Poznańskiej i innych uczelni politechnicznych, którzy z zainteresowaniem wysłuchali referatów i prezentacji.

Organizatorzy tegorocznej edycji Dnia Inżyniera Budownictwa przygotowali ciekawy program. Podczas ubiegłorocznych Targów BUDMA 2018 zainaugurowano w Polsce obchody Roku Inżyniera Budownictwa, zorganizowanego pod auspicjami Europejskiej Rady Izb Inżynierów Budownictwa - ECCE. Głównym celem tych działań było zwrócenie społecznej uwagi na podstawową rolę inżynierów budownictwa w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie ich prestiżu w społeczeństwach krajów europejskich. Podsumowania Roku Inżynierów Budownictwa w Polsce dokonał mgr inż. Włodzimierz Szymczak – prezydent ECCE do 2018 roku.

Dr hab. Joanna Smarż szeroko omówiła rolę i zadania powołanego w 2002 roku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.  Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki omówił temat kadr w sektorze budownictwa oraz możliwości zatrudniania nowych pracowników.

O projektowaniu w budownictwie w systemie BIM mówił  mgr inż. Jacek Janota- Bzowski.

Odnawialnym źródłom energii i ich rozwojowi w Polsce poświęcił swoje wystąpienie dr inż. Radosław Szczerbowski, z Instytutu Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza. Mgr inż. Piotr Napierała z firmy PITERN w bardzo ciekawy sposób omówił temat: Fotowoltaika: przyszłość i rozwój tego źródła energii w Polsce.

Tematyka prezentacji spowodowała długie dyskusje podczas przerwy oraz po zakończeniu prezentacji.

Mirosław Praszkowski

Fot. M. Praszkowski i M. Grzewka