Na odbywających się  Międzynarodowych Targach  Budownictwa i Architektury „Budma” (12-15 lutego 2019 r.) wiceminister Artur Soboń wręczył nagrody budowlane Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Laureaci Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

- w kategorii rozprawy habilitacyjne:

 • dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt za rozprawę habilitacyjną „Naturalne elementy kompozycji w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej. Relacje budynku z otoczeniem”, uczelnia: Politechnika Krakowska;
 • dr hab. inż. Wit Derkowski za rozprawę habilitacyjną „Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych współpracujących z nadbetonem”, uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska za rozprawę habilitacyjną „Techno-Polis. Idea. Struktura. Przestrzeń”, uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • dr hab. inż. Maria Janina Wesołowska, prof. nadzw. UTP za rozprawę habilitacyjną „Ochrona murów licowych przed wpływem środowiska”, uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;


 - w kategorii rozprawy doktorskie:

 

 • dr inż. arch. Jakub Świerzawski za rozprawę doktorską „Krzywoliniowość w architekturze. Historia. Współczesność. Idee. Przykłady”, uczelnia: Politechnika Łódzka, promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa oraz dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. PŁ;
 • dr inż. arch. Agnieszka Rumież za rozprawę doktorską „Improwizacja jako strategia w twórczości architektonicznej”, uczelnia: Politechnika Poznańska, promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP, promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP;
 • dr inż. arch. Eliza Szczerek za rozprawę doktorską „Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta”, uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta prof. PK;
 • dr inż. arch. Tomasz Krotowski za rozprawę doktorską „Ewolucja ściany osłonowej na przykładzie pawilonów wystaw światowych Expo 1851-2012”, uczelnia: Politechnika Łódzka, promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa;
 • dr inż. arch. Magdalena Krause za rozprawę doktorską „Badania obiektów zabytkowych w procesie konserwatorskim na przykładzie fasad robotniczych budynków mieszkalnych Górnego Śląska z przełomu XIX/XX wieku”, uczelnia: Politechnika Śląska, promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. nadzw. Pol. Śl.;
 • dr inż. Adam Zieliński za rozprawę doktorską „Skurcz autogeniczny betonów samozagęszczalnych”, uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, promotor: dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw. ZUT;
 • dr inż. arch. Anna Helena Sawicka za rozprawę doktorską „Miasto zrównoważone. Możliwości implementacji idei na przykładzie Lublina”, uczelnia: Politechnika Śląska, promotor: dr hab. inż. arch. Michał Stangel;
 • dr inż. Mateusz Surma za rozprawę doktorską „Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu, opartych na podporach podatnych”, uczelnia: Politechnika Krakowska, promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, promotor pomocniczy dr hab. inż. Wit Derkowski;
 • dr inż. Bartosz Piątek za rozprawę doktorską „Nowa technologia wzmacniania konstrukcji betonowych naprężanymi taśmami CFRP”, uczelnia: Politechnika Rzeszowska, promotor: dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz;
 • - w kategorii publikacje:
 • dr inż. Andrzej Kasprzak i prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski za publikację „Poszerzanie mostów”, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.;
 • dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz za publikację „Mosty z kompozytów FRP. Kształtowanie. Projektowanie. Badania”, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.;
 • zespół autorski pod redakcją naukową dr hab. arch. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak, prof. nadzw. oraz mgr Igi Herok-Turskiej za publikację „Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku”, wydawnictwo: Biblioteka Śląska;
 • mgr inż. Dariusz Kasznia, dr inż. Jacek Magiera oraz mgr inż. Paweł Wierzowiecki „BIM w praktyce. Standardy – wdrożenie – case study”, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.;
 • dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG za publikację „Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu”, wydawnictwo: Politechnika Gdańska;
 • dr hab. inż. Jacek Nurzyński, prof. nadzw. ITB za publikację „Akustyka w budownictwie”, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.;
 • nieobecny na uroczystości dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden, prof. nadzw. KAAFM za publikację „Jakimi mówimy językami? Próba klasyfikacji architektury Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej. What languages do we speak? An attempt at classification of the Architecture of the Second and Third Polish Republic”, wydawnictwo: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;

 - w kategorii prace magisterskie:

 • mgr inż. Cezary Gąsior za pracę magisterską „Studium projektowe platformy widokowej w konstrukcji stalowo-szklanej zawieszonej na zboczu skalnym”, uczelnia: Politechnika Opolska, promotor: dr inż. Andrzej Marynowicz;
 • mgr inż. Dawid Kubacki za pracę magisterską „Projekt konstrukcji stalowej hali przemysłowej z antresolą”, uczelnia: Politechnika Łódzka, promotor: dr inż. Łukasz Supeł;
 • mgr inż. Tomasz Szczepaniak za pracę magisterską „Analiza środowiskowa wariantowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych wybranego budynku w cyklu życia”, uczelnia: Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, promotor: prof. dr hab. inż. Anna Sobotka;
 • mgr Elżbieta Szymańska za pracę magisterską „Piętra Kultury – Architektura konstruktu publicznego jako generator integracji społecznej w miastach”, uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz;
 • mgr inż. arch. Adam Jankowski za pracę magisterską „Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy”, uczelnia: Politechnika Poznańska, promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski;
 • mgr inż. arch. Rita Łabuz za pracę magisterską „Rejon Placu Kossaka na tle przemian przestrzennych Młynówki Królewskiej w Krakowie”, uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska;
 • mgr inż. arch. Adrianna Pocion za pracę magisterską „Klinika Sanatoryjna na Czarnej Górze”, uczelnia: Politechnika Poznańska, promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak;
 • mgr inż. Katarzyna Konieczna za pracę magisterską „Kształtowanie właściwości betonów wysokowartościowych z małą zawartością klinkieru portlandzkiego”, uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek;
 • mgr inż. arch. Michał Lichoń za pracę magisterską „Projekt Osiedla mieszkaniowego z parkiem technologicznym w Nowym Sączu”, uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Piotr Celewicz;
 • mgr inż. Wojciech Sobota za pracę magisterską „Shotcrete technology in the construction of Solbakk tunnel in Norway. Technologia torkretowania na budowie tunelu Solbakk w Norwegii”, uczelnia: Politechnika Krakowska, promotor: dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK;
 • mgr inż. arch. Tomasz Włoga za pracę magisterską „Studium Architektonicznych, ergonomicznych i technicznych aspektów mieszkalnej architektury przenośnej. Projekt systemu jednostek kontenerowych”, uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. arch. Stefan Westrych;
 • nieobecna na uroczystości mgr inż. arch. Joanna Małgorzata Lemka za pracę magisterską „Wpływ światła dziennego na kształtowanie architektury. Współczesne łaźnie miejskie – przestrzeń wyciszenia nad Morzem Bałtyckim”, uczelnia: Politechnika Warszawska, promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska, mgr inż. arch. Sławomir Kowal.

- w kategorii prace inżynierskie:

 • inż. Aleksandra Winerowicz za pracę inżynierską „Koncepcja rehabilitacji urbanistycznej historycznego centrum Warty”, uczelnia: Politechnika Łódzka, promotor: dr inż. arch. Adriana Cieślak;
 • inż. arch. Paulina Pabian za pracę inżynierską „Projekt Architektoniczny Przedszkola”, uczelnia: Politechnika Rzeszowska, promotor: dr inż. arch. Cezary Szpytma;
 • inż. arch. Joanna Wójcik za pracę inżynierską „Szkoła Designu w Warszawie”, uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, promotor: dr inż. arch. Bartosz Haduch;
 • inż. arch. Wioletta Maria Nowak za pracę inżynierską „Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie”, uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, promotor: dr inż. arch. Bartosz Haduch.

 
Laureaci Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania
przestrzennego:

I. W dziedzinie architektura i budownictwo nagrodę otrzymał nieobecny podczas uroczystości dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA oraz zespół autorski: arch. Marek Zarzeczny, arch. Rafał Szmigielski, arch. Zbigniew Wypych, arch. Sławomir Kłos, za osiągnięcie „Centrum Spotkania Kultur. Teatr w budowie”.
W dziedzinie architektura i budownictwo wyróżnienie otrzymali:
 

 • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (główny projektant) wraz z zespołem autorskim: mgr inż. arch. Jacek Świderski, mgr inż. arch. Max Dobkowski, mgr inż. arch. Julita Jaskulska, mgr inż. arch. Magdalena Pawlak, mgr inż. arch. Marcin Szubski, mgr inż. arch. Michał Tęskny, mgr inż. arch. Anna Łaszkiewicz, mgr inż. arch. Piotr Kuczyński, za osiągnięcie „Budynek biurowo-usługowo-handlowy Q22”;
 • mgr inż. arch. Jakub Baczyński – PROCHEM S.A., dr inż. arch. Bogusław Wowrzeczka – MANUFAKTURA NR 1, mgr inż. arch. Michał Teller – TELLER ARCHITEKCI, mgr inż. arch. Filip Łapiński  ŁAPIŃSKI ARCHITEKCI, za osiągnięcie „Zakład termicznego przekształcania odpadów w Krakowie”;
 • Viktor Markelj, Pan Rok Mlakar, Dusan Rozic – Ponting Consulting Engineers Ltd., Adam Nadolny, Krystian Majocha, Tomasz Michnowicz – Mosty Gdańsk Sp. z o.o., za osiągnięcie „Zwodzona kładka piesza przez Motławę na Wyspę Ołowiankę w Gdańsku”.


II. W dziedzinie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne nagrodę otrzymuje: Biuro Rozwoju Gdańska, zespół w składzie: główny projektant – Edyta Damszel-Turek, zespół generalnego projektanta – Małgorzata Górecka, Bogusław Grechuta, Irena Grzywacz, Maria Magdalena Koprowska, Małgorzata Momont, Agnieszka Ostrzycka, Maciej Rogocz, Irena Romasiuk, Karolina Rospęk-Aszyk, Monika Rościszewska, Wiesława Szermer i inni członkowie zespołu, za osiągnięcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W dziedzinie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wyróżnienie otrzymali: dr inż. arch. Marceli Łasocha, mgr inż. Agata Walczak oraz mgr Aleksandra Rembowska-Wójcik, za osiągnięcie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru >Kazimierz< w Krakowie”.
 
(Źródło: MIiR)