Uchwała nr  21/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 1 września 2010r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Urszuli Jakubowskiej – nr członkowski ŁOD/BO/1188/02
- mgr inż. Bogdanowi Janiec – nr członkowski ŁOD/IS/1540/02
- mgr inż. Piotrowi Kubickiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0254/02
- tech. Leszkowi Przybyłowi – nr członkowski ŁOD/BO/1413/02
- mgr inż. Elżbiecie Szmigiel-Augustyn – nr członkowski ŁOD/BO/2277/02
- mgr inż. Andrzejowi Wałowskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/2507/02
- tech. Jerzemu Żakowi – nr członkowski ŁOD/BO/0646/02

Złotą:

- inż. Jerzemu Jakubowskiemu – nr członkowski ŁOD/IE/2567/02

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- inż. Romanowi Napierale – nr członkowski WKP/BO/3447/01

Srebrną:

- tech. Zbigniewowi Bigoszewskiemu – nr członkowski WKP/BO/6008/02
- mgr inż. Zbigniewowi Bryłce – nr członkowski WKP/BO/0400/01
- prof. dr hab. inż. Wiesławowi Buczkowskiemu – nr członkowski WKP/WM/0418/01
- mgr inż. Tomaszowi Ciekańskiemu – nr członkowski WKP/BO/0576/01
- inż. Henrykowi Grabowskiemu – nr członkowski WKP/IS/1283/01
- mgr inż. Stefanowi Granatowiczowi – nr członkowski WKP/IE/1303/01
- inż. Romanowi Jabłońskiemu – nr członkowski WKP/IE/1552/01
- inż. Ryszardowi Jagle – nr członkowski WKP/BD/1571/01
- inż. Zygmuntowi Jagle – nr członkowski WKP/BO/1573/01
- mgr inż. Marcie Nizińskiej-Juszczak – nr członkowski WKP/IS/0001/04
- mgr inż. Mirosławowi Lisowskiemu – nr członkowski WKP/IE/2847/01
- mgr inż. Waldemarowi Kaczmarkowi – nr członkowski WKP/IS/1889/01
- mgr inż. Zdzisławowi Kowalskiemu – nr członkowski WKP/BO/2390/01
- mgr inż. Tomaszowi Kulczyńskiemu – nr członkowski WKP/BO/264701
- inż. Edmundowi Krzysztofowi Marmurowi – nr członkowski WKP/BO/3120/01
- dr inż. Grzegorzowi Słowek – nr członkowski WKP/BO/4574/01
- inż. Henrykowi Szabelskiemu – nr członkowski WKP/BO/4872/01
- mgr inż. Januszowi Szymańskiemu – nr członkowski WKP/IE/5070/01
- mgr inż. Mirosławowi Węcłaś – nr członkowski WKP/BO/5494/01
- inż. Jakubowi Włodarczykowi – nr członkowski WKP/WM/5618/01

3) Na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Janowi Wicorkowi – nr członkowski WKP/IS/5505/01
- mgr inż. Piotrowi Tomaszewskiemu – nr członkowski WKP/IS/5227/01
- mgr inż. Łukaszowi Gorgolewskiemu – nr członkowski WKP/IE/1224/01
- tech. Bogdanowi Olejniczakowi – nr członkowski WKP/BO/3649/01
- mgr inż. Walentemu Adamczewskiemu – nr członkowski WKP/IE/0016/01

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Danucie Bochyńskiej-Podloch – nr członkowski SLK/IS/4370/01
- inż. Adamowi Chmurze – nr członkowski SLK/BO/1928/02
- mgr inż. Stanisławowi Grzesiakowi – nr członkowski SLK/BO/0862/02
- inż. Stanisławowi Karpińskiemu – nr członkowski SLK/IS/6429/02
- dr inż. Bożenie Maźniak – nr członkowski SLK/IS/1234/02
- mgr inż. Jackowi Pali – nr członkowski SLK/IS/4076/02

Srebrną:

- mgr inż. Romanowi Karwowskiemu – nr członkowski SLK/BO/0293/01
- mgr inż. Piotrowi Wyrwasowi – nr członkowski SLK/BO/2046/02
- mgr inż. Małgorzacie Szukalskiej – nr członkowski SLK/BO/2484/01
- mgr inż. Marii Świerczyńskiej – nr członkowski SLK/BO/6029/01
- mgr inż. Krzysztofowi Kolonce – nr członkowski SLK/IE/3767/01

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż.  Andrzejowi Bzowskiemu – nr członkowski POM/BO/0531/01
- inż. Andrzejowi Chudziakowi – nr członkowski POM/WM/0594/01
- mgr inż. Andrzejowi Hołówko – nr członkowski POM/BO/1529/01
- mgr inż. Czesławowi Hurynowiczowi – nr członkowski POM/BO/1549/02
- inż. Janowi Jabłonce – nr członkowski POM/IE/1580/01
- inż. Henrykowi Młynarczykowi – nr członkowski POM/IS/3247/02
- mgr inż. Jerzemu Niewiadomskiemu – nr członkowski POM/IE/3422/01
- mgr inż. Grzegorzowi Olizarowiczowi – nr członkowski POM/IE/3538/01
- mgr inż. Zbigniewowi Sondejowi – nr członkowski POM/BO/4496/01
- mgr inż. Tomaszowi Sówce-Sowińskiemu – nr członkowski POM/WM/4512/01
- mgr inż. Aleksandrowi Wojtczakowi – nr członkowski POM/IS/5373/01

Złotą:

- mgr inż. Ryszardowi Kwiatkowskiemu – nr członkowski POM/BO/2637/02

6) Na wniosek Okręgowej Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- inż. Tadeuszowi Bienieckiemu – nr członkowski POM/BO/0268/01
- mgr inż. Zbigniewowi Borkowskiemu – nr członkowski POM/IE/0368/01
- mgr inż. Maciejowi Daniszewskiemu – nr członkowski POM/IS/0769/01
- mgr inż. Mirosławowi Hermanowi – nr członkowski POM/IE/1505/01
- mgr inż. Jerzemu Pawelskiemu – nr członkowski POM/BO/3690/01
- inż. Danucie Pietroń – nr członkowski POM/BO/3807/01
- mgr inż. Andrzejowi Trzcińskiemu – nr członkowski POM/BO/5012/01

7) Na wniosek Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Tomaszowi Julianowi Bałabanowi – nr członkowski ZAP/BD/0313/01
- mgr inż. Edmundowi Bauzie – nr członkowski ZAP/IS/2061/01
- mgr inż. Mieczysławowi Grabskiemu – nr członkowski ZAP/IE/0624/03
- inż. Janowi Graczykowi – nr członkowski ZAP/BT/0043/06
- mgr inż. Ryszardowi Jankowskiemu – nr członkowski ZAP/BM/0294/01
- mgr inż. Ryszardowi Kowalskiemu nr członkowski ZAP/BD/0378/01
- inż. Lucjanowi Szymanikowi – nr członkowski ZAP/BW/0485/03
- mgr inż. Franciszkowi Wiśniewskiemu – nr członkowski ZAP/WM/3464/02
- mgr inż. Zbigniewowi Augustyniakowi – nr członkowski ZAP/BO/1937/01
- mgr inż. Michałowi Uniejewskiemu – nr członkowski ZAP/BO/0172/01

8) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Markowi Orłowskiemu – nr członkowski MAZ/IE/5419/02

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.