załącznik: Uchwała Nr 2 Prezydium 2010
załącznik: Uchwała Nr 3 Prezydium 2010
załącznik do Uchwały Nr 3/P/10 - regulamin
załącznik: Uchwała Nr 4 Prezydium 2010
załącznik do Uchwały Nr 4/P/10 - regulamin
załącznik: Uchwała Nr 5 Prezydium 2010
załącznik: Uchwała Nr 6 Prezydium 2010
załącznik: Uchwała Nr 7 Prezydium 2010

Uchwała  nr 16/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwały Prezydium Krajowej Rady z dnia 4 sierpnia 2010 r.:

1.    Uchwała nr 2/P/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB
2.    Uchwała nr 3/P/10 w sprawie powołania Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB
3.    Uchwała nr 4/P/10 w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Szkolenia Krajowej Rady PIIB (ze zmianą w składzie kolegi Bogumiła Surmiaka na kolegę Wacława Kamińskiego)
4.    Uchwała nr 5/P/10 w sprawie powołania Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady PIIB
5.    Uchwała nr 6/P/10 w sprawie ryczałtów
6.    Uchwała nr 7/P/10 w sprawie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Krajowym Biurze PIIB.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.