Uchwała 14/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 4 sierpnia 2004 roku

w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na III Krajowym Zjeździe PIIB

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na III Krajowym Zjeździe  postanawia:

 

 

§ 1

 

Zwołać specjalne, nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady PIIB poświęcone wyłącznie merytorycznemu rozpatrzeniu uprzednio przygotowanych wniosków zgłoszonych na III Krajowym Zjeździe PIIB.

 

 

§ 2

 

Nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady PIIB poświęcone rozpatrzeniu wniosków zjazdowych powinno odbyć się w do końca 2004 roku.