załącznik - formularz zgłoszenia szkody


Szkody, które są skutkiem działań lub zaniechań ubezpieczonego w okresie:
- od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2010 roku - należy zgłaszać do TUiR Allianz Polska,
- od 01 stycznia 2011 roku – należy zgłaszać do STU Ergo Hestia.
W razie wątpliwości w kwestii wyboru ubezpieczyciela właściwego do przeprowadzenia likwidacji szkody można uzyskać pomoc pod nr tel. 22 422 42 24 (TUiR Allianz) lub tel. 801 107 107 (STU Ergo Hestia).

 

1. TUiR Allianz Polska S.A. rozpoczyna procedurę likwidacji szkody z polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC członków PIIB po otrzymaniu zgłoszenia szkody.

2. Zgłoszenie szkody do TUiR Allianz Polska S.A. może być dokonane przez Ubezpieczonego (członka Izby) lub Poszkodowanego za pośrednictwem:
a) korespondencji listownej na adres: TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
b) poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c) faksu tel. 22 5671387,
d) infolinii tel. 22 422 42 24.

3. Zgłoszenie szkody do TUiR Allianz Polska S.A. następuje poprzez przesłanie formularza stanowiącego załącznik do niniejszej informacji bądź zawiadomienie w inny sposób TUiR Allianz Polska S.A. o szkodzie wraz z przekazaniem informacji określonych w ww. formularzu.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia szkody TUiR Allianz Polska S.A. lub rzeczoznawca/ekspert powołany przez TUiR Allianz Polska S.A. do przeprowadzenia likwidacji szkody informuje Ubezpieczonego i Poszkodowanego o przyjęciu zgłoszenia i oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.