I. Informacje

 1. Przedmiotem ubezpieczenia, są koszty ochrony prawnej, poniesione przez ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed sądami polskimi powszechnymi lub polubownymi, prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, interwenienta ubocznego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym lub zawodowym, w szczególności:
  - koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej,
  - koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych dokumentów stanowiących środki dowodowe,
  - pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw ubezpieczającego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 2. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego ubezpieczonego w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi 10.000,00 PLN na wypadek i nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na wszystkie wypadki łącznie dla wszystkich Ubezpieczonych w okresie ubezpieczenia.
 3. Ubezpieczenie obejmuje koszty ochrony prawnej także w sytuacji, gdy szkoda, z której powstała albo powstaną te koszty miała miejsce poza granicami RP lub dochodzona jest według prawa innego kraju
 4. Dokładny zakres został wskazany w Dziale VI Umowy generalnej
 5. Polisy:

Polisa na 2012
Polisa na 2013
Polisa na 2014
Polisa na 2015
Polisa na 2016
Polisa na 2017
Polisa na 2018
Polisa na 2019
Polisa na 2020
Polisa na 2021
Polisa na 2022
Polisa na 2023
Polisa na 2024

 

II. Procedura zgłaszania szkód.

III. Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.