I. Informacje:

 1. Ubezpieczenie nadwyżkowe stanowi dodatkowy limit ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa, przy zachowaniu identycznego zakresu jak w ubezpieczeniu obowiązkowym. Podstawą zawarcia umowy jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów i inżynierów budownictwa oraz odpowiednie postanowienia Umowy Generalnej
 2. Warianty sumy gwarancyjnej i składki roczne wynoszą:

Suma gwarancyjna

Składka

100.000,00 Euro

190,00 zł

200.000,00 Euro

390,00 zł

250.000,00 Euro

470,00 zł

300.000,.00 Euro

630,00 zł

400.000,00 Euro

980,00 zł

500.000,00 Euro

1500,00 zł

Wybraną sumę Ubezpieczający zaznacza we wniosku.

 1. Okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej dnia następnego po przesłaniu wniosku.
 2. Ubezpieczenie nadwyżkowe można zawrzeć w każdym czasie, niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzeżeniem, że początkiem okresu ubezpieczenia będzie najwcześniej dzień następny po przesłaniu wniosku.

II. Tryb zawarcia umowy :

 1. Dane do zawarcia umowy należy podać  przez stronę: ubezpieczeniadlainzynierow.pl/inzynier-budownictwa/
 2. Polisa zostaje wystawiona w ciągu 1-2 dni roboczych, a jej skan zostaje przesyłany na adres mailowy Ubezpieczającego.
 3. Składkę należy uiścić po otrzymaniu polisy, na rachunek bankowy wskazany na polisie (prosimy nie wpłacać składki na rachunek PIIB, OIIB)
 4. Oryginał polisy Ergo Hestia wysyła na życzenie Ubezpieczającego
 5. Przesłana polisa jest dowodem zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, poprzez powiadomienie Ergo Hestii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Wniosek można alternatywnie przesłać formie PDF adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oryginał wniosku nie jest potrzebny do zawarcia umowy.

III. Kontynuacja umowy ubezpieczenia

 1. Umowa ubezpieczenia nie jest odnawiana automatycznie
 2. Dla kontynuacji umowy ubezpieczenia wystarczające jest przesłanie informacji o chęci jej kontynuacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z potwierdzeniem, że dane adresowe, telefon nie uległy zmianie lub z podaniem aktualnych danych.
 3. Polisa zostaje wystawiona w ciągu 2-3 dni roboczych, a jej skan zostaje przesyłany na adres mailowy Ubezpieczającego.
 4. Składka za nowy okres ubezpieczenia powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany w nowej polisie
 5. Oryginał polisy Ergo Hestia wysyła na życzenie Ubezpieczającego
 6. Przesłana polisa jest dowodem zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, poprzez powiadomienie Ergo Hestii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Procedura zgłaszania szkód, roszczeń lub okoliczności, które mogą rodzić roszczenia.

V. Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (58) 698 65 58