Uchwała nr PIIB/KR/0001/2024

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz § 4 regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Marcinowi Pabierowskiemu, nr członkowski LBS/BO/0135/06.
 2. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym członkom:
  1. Złote
   1. mgr inż. Adamowi Skorupie SLK/BO/8296/02,
   2. mgr inż. Janowi Spychale SLK/BO/3263/02,
  2. Srebrne
   1. mgr inż. Tomaszowi Herokowi SLK/IS/4632/07,
   2. dr inż. Izabeli Bryt-Nitarskiej SLK/BO/8657/14,
   3. mgr inż. Wojciechowi Burdzie SLK/BO/3276/05,
   4. mgr inż. Izabeli Cieleckiej SLK/BD/8119/13,
   5. inż. Damianowi Goczałowi SLK/BO/2245/04,
   6. mgr inż. Małgorzacie Mazur SLK/BO/4154/06.
 3. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu Stanisławowi Uszkowskiemu, nr członkowski PDK/BO/0695/01.
 4. Na wniosek Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa inż. Andrzejowi Zwierzchlejskiemu, nr członkowski OPL/BO/0131/06.
 5. Na wniosek Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Jackowi Szumskiemu, nr członkowski PDL/IS/1510/01.
 6. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Grzegorzowi Domagalskiemu, nr członkowski SWK/IS/0133/10.
 7. Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym członkom:
  1. Złotą – mgr inż. Markowi Iwińskiemu, nr członkowski KUP/BO/0744/01,
  2. Srebrne:
   1. mgr inż. Markowi Kozakowi KUP/BO/1169/01,
   2. mgr inż. Andrzejowi Kapczyńskiemu KUP/IS/0939/01,
   3. mgr inż. Wiesławowi Małeckiemu KUP/IE/1502/01,
   4. mgr inż. Danucie Gutowskiej KUP/BO/0038/10,
   5. mgr inż. Annie Bartczak KUP/IS/0089/13,
   6. Panu Maciejowi Krajewskiemu KUP/BO/1187/01.
 8. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym członkom:
  1. Złote
   1. mgr inż. Cezaremu Kondratowiczowi WAM/IS/1152/01,
   2. mgr inż. Leszkowi Gryczce WAM/IS/0760/01,
   3. inż. Krzysztofowi Żyłce WAM/BO/3176/01,
  2. Srebrne
   1. dr inż. Piotrowi Bogaczowi WAM/BO/0114/17,
   2. mgr inż. Wojciechowi Rudzkiemu WAM/BO/0188/06,
   3. mgr inż. Piotrowi Krawczyńskiemu WAM/BO/0168/05,
   4. inż. Danucie Rafce WAM/BO/0052/11,
   5. mgr inż. Maciejowi Pawłowi Staśkiewiczowi WAM/BT/0097/06,
   6. mgr inż. Mariuszowi Biernackiemu WAM/BO/0217/08.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.