Uchwała nr 45/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Na wniosek Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym członkom:
  1. Złote:
   1. inż. Edwardowi Gali PDK/BO/0275/06,
   2. mgr inż. Józefowi Ślączce PDK/BO/0655/01;
  2. Srebrne:
   1. Panu Władysławowi Kopciuchowi PDK/WM/1968/01,
   2. Panu Janowi Łachowi PDK/BO/0506/03,
   3. zmgr inż. Jerzemu Piłatowi PDK/BO/1678/03,
   4. inż. Danielowi Krzysztoniowi PDK/IS/0104/09,
   5. mgr inż. Andrzejowi Bieńczakowi PDK/BO/0961/03.
 2. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Kamilowi Wołoszynowi WKP/BO/0164/17.
 3. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym członkom:
  1. Srebrne:
   1. dr inż. Krystynie Wróbel PDK/BO/0307/02,
   2. mgr inż. Józefowi Brylowi PDK/BO/0125/02.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.