Załącznik do uchwały PDF

Uchwała nr 31/R/21
 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 


 Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


 § 1.


Zatwierdza się uchwałę Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 5/P/21 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zakupu dostępu do usługi „Serwis budowlany”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.