Uchwała nr 29/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

  1. Na wniosek Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

- dr inż.WiesławowiNowakowiSWK/BM/0462/01

 

 

  1. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym członkom:

 

Złote:

 

- mgr inż.JerzemuNowakowiSWK/IS/0457/01

- inż. WaldemarowiWieczorkowiSWK/BO/0377/03

- inż.BogusławowiŚwiądrowiSWK/BT/0374/04

- PanuAndrzejowi HenrykowiNicińskiemuSWK/BT/0380/04

- mgr inż. Halinie MariiKościńskiejSWK/BO/0100/05

 

Srebrne:

 

- mgr inż.ErykowiCuryłoSWK/IS/0086/01

- inż. HenrykowiMalasińskiemuSWK/BD/1045/01

- mgr inż.PathiasowiMwendeliSWK/BO/1818/01

- mgr inż.Annie EwieBiałogońskiejSWK/BD/0282/04

- mgr inż.JackowiNowakowiSWK/IS/0139/05

- mgr inż.Magdalenie KatarzynieRiabcewSWK/IS/0004/06

- mgr inż.Pawłowi MirosławowiMacherskiemuSWK/BD/0025/06

- mgr inż.Ewelinie MariiKurekSWK/IS/0077/12

 

 

§2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.