Uchwała nr 9/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Na wniosek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

- mgr inż. Krystynie Dobrowolskiej SLK/BD/0353/01

- mgr inż. Januszowi Juraszkowi SLK/IE/1009/02


 

§2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.