Uchwała nr 4/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złote:

- mgr inż. Henrykowi Andersowi SLK/BO/4812/01

- mgr inż. Bożenie Bujoczek SLK/BO/6169/02

- mgr inż. Wojciechowi Gajeckiemu SLK/BO/1941/02

- mgr inż. Andrzejowi Kulawikowi SLK/BM/3787/01

- mgr inż. Marii Pałędze SLK/IE/7021/02

 

Srebrne:

- mgr inż. Agnieszce Orłowskiej SLK/IE/7745/12

- mgr inż. Adamowi Skorupie SLK/BO/8296/02

 

  1. Na wniosek Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złote:

- prof. dr hab. inż. Tomaszowi Siwowskiemu PDK/BM/2093/01

- mgr inż. Józefowi Warchołowi PDK/IS/1186/01

 

Srebrne:

- mgr inż. Zbigniewowi Chrobakowi PDK/BD/1643/01

- mgr inż. Grzegorzowi Ciochowi PDK/BK/0154/05

 

  1. Na wniosek Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrne:

- mgr inż. Andrzejowi Borowieckiemu SWK/BO/0048/01

- inż. Zdzisławowi Obrockiemu SWK/BT/0092/05

- mgr inż. Bożenie Paluch SWK/WM/0092/10

- dr inż. Jerzemu Sendkowskiemu SWK/BO/1858/01

 

  1. Na wniosek Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującej osobie:

 

Srebrną:

- mgr inż. Lechowi Kuroczyckiemu LBS/BO/0219/07

 

  1. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

- mgr inż. Elwirze Kramm LBS/IS/2015/04

 

Srebrne:

- Panu Wacławowi Mikołajowi Bryczkowskiemu LBS/BO/0080/01

- inż. Gracjanowi Grzesiewiczowi LBS/BD/0291/01

- mgr inż. Rafałowi Kołodziejczykowi LBS/BO/0072/11

- mgr inż. Januszowi Laskowskiemu LBS/BO/0082/04

- mgr inż. Grażynie Marii Lokś LBS/BO/2248/01

- mgr inż. Wojciechowi Porębie LBS/BO/0027/16

- Panu Stanisławowi Serafińskiemu LBS/BO/0924/01

 

 

 

 

§2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.