Uchwała nr 19/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

  • 1.

 

  • Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złote:

- mgr inż.                            Joannie                               Misygar                               MAP/BO/2889/01          

- inż.                                     Marianowi          Januszowi                          MAP/IS/1775/01

 

 

  • Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złote:

- dr inż.                                Markowi             Jagiełło                                DOŚ/BD/3602/01

- mgr inż.                            Andrzejowi        Bobińskiemu                     DOŚ/IS/0092/09

 

Srebrne:

- mgr inż.                            Januszowi           Kucowi                               DOŚ/IS/1486/03

- mgr inż.                            Romanowi          Rabiakowi                         DOŚ/IS/2271/01

 

 

  • Na wniosek Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrne:

- mgr inż.                            Zdzisławowi       Sajakowi                             PDK/BK/0544/04

- mgr inż.                            Markowi             Gardule                               PDK/BK/0113/10

- mgr inż.                            Lesławowi          Bartoszkowi                      PDK/IE/1324/03

- mgr inż.                            Markowi             Radionowi                          PDK/BM/2096/01

- mgr inż.                            Zbigniewowi      Jajudze                                PDK/BM/0214/03

- mgr inż.                            Jackowi                               Znamirowskiemu            PDK/IE/1595/01

- mgr inż.                            Romanowi          Opalińskiemu                   PDK/IS/0435/03

- Panu                                  Mirosławowi     Froniowi                             PDK/BO/1721/03

 

 

  • Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrne:

- inż.                                      Elżbiecie              Ładoś                                    PDK/IS/1040/01

 

 

  • 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.