Uchwała nr 17/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złote:

- dr inż.                                Justynie               Sobczak-Piąstce                             KUP/BO/2977/02

- inż.                                      Pawłowi              Gonczerzewiczowi                        KUP/IE/0589/01

- mgr inż.                            Jackowi                                Boreckiemu                                     KUP/BO/0353/07           

 

 

Srebrne:

- mgr inż.                            Aurelii                  Buzalskiej                                          KUP/BO/0079/10

- mgr inż.                            Markowi             Rzytelewskiemu                            KUP/BM/0045/14                          

 

  1. Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

- inż.                                     Romualdowi      Bogdańskiemu                                KUP/BO/0153/01

 

 

Srebrne:

- mgr inż.                            Januszowi           Bednarkowi                      KUP/BO/0086/01

- dr inż.                                Iwonie                 Brążkiewicz                       KUP/BO/0045/04           

- mgr. inż.                           Ryszardowi        Domańskiemu                 KUP/BO/0400/01

- Panu                                  Wojciechowi     Graczykowi                       KUP/BO/0635/01

- Panu                                  Piotrowi              Olszewskiemu                 KUP/BO/1821/01

- mgr inż.                            Ryszardowi        Polakowskiemu              KUP/BO/2002/01

- Panu                                  Lechowi               Sochackiemu                   KUP/BO/2314/01

- Panu                                  Piotrowi              Szeflerowi                         KUP/IS/0062/07

- mgr inż.                            Ewie                      Ślusarkiewicz                   KUP/IS/2537/01

- mgr inż.                            Pawłowi              Zanieckiemu                    KUP/BO/0208/08

 

 

§2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.