Uchwała nr  10/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Na wniosek Okręgowego Zjazdu Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującej osobie:

Złotą:

- mgr inż. Przemysławowi Błochowi LBS/BO/0010/11

2) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- dr inż. Krzysztofowi Gradkowskiemu MAZ/BO/5356/01

- mgr inż. Lechowi Klickiemu MAZ/BD/1303/01

- mgr inż. Ilonie Łąckiej MAZ/IS/0862/06

 

Srebrną:

- mgr inż. Zbigniewowi Nawrockiemu MAZ/BO/4714/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 Złote:

- inż. Krzysztofowi Dybale ŁOD/IS/2925/03

- mgr inż. Wiktorowi Jakubowskiemu ŁOD/BO/8984/10

- mgr inż. Ewie Potańskiej ŁOD/IE/2120/02

- mgr inż. Grzegorzowi Rudzkiemu ŁOD/BO/3369/03

- mgr inż. Karolowi Starczewskiemu ŁOD/BO/2169/02

- mgr inż. Andrzejowi Świstkowi ŁOD/BD/4188/03

 

Srebrna:

- dr inż. Elżbiecie Habierze-Waśniewskiej ŁOD/BO/9997/13

4) Na wniosek Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrne:

- inż. Karolowi Dawidowi ŁOD/IS/0183/02

- mgr inż. Januszowi Dąbkowi ŁOD/BO/8250/08

- Pani Pelagii Habryn ŁOD/BO/0190/02

- Pani Ewie Kaźmierskiej ŁOD/BO/1834/02

- dr inż. Jakubowi Miszczakowi ŁOD/BO/0280/02

5) Na wniosek Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrne:

- mgr inż. Sławomirowi Teżykowi WAM/BO/2753/01

- inż. Eugeniuszowi Gwieździe WAM/BO/0793/01

- Panu  Grzegorzowi Szulcowi WAM/BO/2665/02

- Panu  Tadeuszowi Turowi WAM/BO/2786/01

- Panu  Krzysztofowi Kwiatosowi WAM/BO/1410/02

- Panu Witoldowi Kaszyckiemu WAM/WM/1055/01

6) Na wniosek Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującej osobie:

Złotą:

mgr inż. Janowi Kazimierzowi Konwińskiemu ZAP/BO/2026/01

7) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrne:

inż. Bogusławowi Drożdżowi ZAP/BO/0948/01

mgr inż. Andrzejowi Garnickiemu ZAP/BO/2245/01

inż. Wacławowi Łazarczykowi ZAP/IS/2623/01

mgr inż. Krzysztofowi Wudzińskiemu ZAP/IS/2606/01

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.