Uchwała nr 27/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa                   oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

  1. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Bogusławowi Strzałce – nr członkowski PDK/BO/0852/01

- mgr inż. Andrzejowi Pankowi – nr członkowski PDK/IS/0375/03

- mgr inż. Eugeniuszowi Łopatkiewiczowi – nr członkowski PDK/IE/1414/01

 

  1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

 

- mgr inż. Jerzemu Tadeuszowi Drapie – nr członkowski PDL/BD/0287/01

- mgr inż. Wacławowi Sójko – nr członkowski PDL/BO/1535/01

- mgr inż. Ryszardowi Sztuce – nr członkowski PDL/IS/1503/01

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Markowi Gwiazdowskiemu – nr członkowski PDL/BD/1968/02

 

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.