Uchwała nr 20/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa                   oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Na wniosek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującej osobie:

 

Złotą:

- inż. Jadwidze Owsiak – nr członkowski SLK/BD/4600/01

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.