Uchwała nr 32/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

 


1) Na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Romanowi Ćwiertni – nr członkowski WKP/IS/0699/01
- inż. Zygmuntowi Mendlowi – nr członkowski WKP/BD/3206/01
- dr inż. Jackowi Ścigałło – nr członkowski WKP/BO/5111/01
- dr inż. Jarosławowi Wilanowiczowi – nr członkowski WKP/BO/7120/02

Złotą:
- mgr inż. Bogumiłowi Chełkowskiemu – nr członkowski WKP/BD/0494/01


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.