załącznik do Uchwały

 

Uchwała nr 31/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.


Zatwierdza się uchwałę Prezydium Krajowej Rady nr 2/P/18 z dnia 26 września 2018 r.  w sprawie porozumienia z Dekpol S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.