Uchwała nr 28/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Złotą:
- inż. Bogdanowi Skibińskiemu – nr członkowski WKP/IS/4522/01
- mgr inż. Aleksandrowi Szymkowiakowi – nr członkowski WKP/BO/5092/01

Srebrną:
- mgr inż. Leszkowi Romanowi Kaczorowskiemu – nr członkowski WKP/BO/1903/01

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- inż. Halinie Kaniak     - nr członkowski OPL/BD/0042/05
- inż. Ryszardowi Karwasieckiemu – nr członkowski OPL/BO/1441/01
- inż. Zbigniewowi Pastuszce – nr członkowski OPL/BO/0761/02

Srebrną:
- mgr inż. Małgorzacie Baranowskiej – nr członkowski OPL/BO/0052/08
- mgr inż. Zdzisławowi Daszkiewiczowi – nr członkowski OPL/BO/0891/01
- mgr inż. Witoldowi Isalskiemu – nr członkowski OPL/BO/0343/03
- mgr inż. Krzysztofowi Pankowi – nr członkowski OPL/BO/0200/05
- mgr inż. Robertowi Respondkowi – nr członkowski OPL/BO/0054/12
- mgr inż. Jolancie Warczok – nr członkowski OPL/IS/1702/02
- mgr inż. Stanisławowi Głębockiemu – nr członkowski OPL/IS/0065/10

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Wojciechowi Sokalowi – nr członkowski MAP/BO/0626/04
- mgr inż. Mateuszowi Morańdzie – nr członkowski MAP/BO/0046/08

4) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- dr inż. Adamowi Baryłce – nr członkowski MAZ/BO/0083/05


§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia